Русский   Қазақша
Регистрация

Маңызды

» » Жамбыл облысы Жуалы ауданы Алатау ауылы №23Алатау орта мектебі

Жамбыл облысы Жуалы ауданы Алатау ауылы №23Алатау орта мектебі

21-02-2018, 12:29
Бастауыш сынып бірлестігінің жетекшісі: Нысаналиева Н.
Бастауыш сыныптардағы пәндер апталығы.
Білім алу әр кезде қызықты болу керек. Сонда ғана білімнің қалыптасуы нәтижелі болады. Білім алу көлемі күрделене түскен сайын, мұғалімдердің жаңа мақсаты ол: сабақ барысында балалрдың қызығушылығымен белсенділігін арттыру. 
Жалпы мақсаттары:
• Пән бойынша оқушылардың қызығушылығын арттыру• Әр оқушы осы апталықта белсенді қатысушы болып табылабы. Өздерінің білімдерін көреді, олар есептер мен мысалдар, шығарма жазу, құрастыру, ойларын орта салу, іске асыру, сурет салу, жұмбақ шешу, түрлі логикалық есептерді шешіп құрастырады.  Баяндама
 
 «Рухани Жаңғыру»
Жол көрсететін Елбасы елімізді рухани жаңғыртудың бірегей бағдарламасын ұсынды. Бұл халқымызға рухани нақты бағдар.
    «Елбасы халқымызға өз дүние танымын түбегейлі өзгертуге байланысты нақты кеңес беріп отыр, бұл ретте, еліміздің бүкіл дүние жүзіндегі жағымды үдерістерге сәйкес болуы аса маңызды. Қоғамдық сананы жаңғыртуға бағытталып отырған бұл идеяның ұсынылуы уақыт талабы мен ел дамуының тарихи кезеңіне сай, маңызы зор шешім болып отыр. Бұл идеяның үшінші жаңғырудың өзегіне айналуы, елімізге мүлдем жаңаша сипаттың серпін әкелері анық», 
  Президент мақаласындағы таяу жылдардағы міндеттерде айтылған өскелең жас ұрпақта қазақстандық патриотизмнің қалыптасуына ықпал ететін негізгі факторларға тоқтала келе «қазақ халқының тарихын, салт-дәстүрлерін білу әрбір жас  үшін шынайы патриотизмнің маңызды көріністерінің бірі»     – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы «ұлттық құндылықты, ұлттық рухты, бойымыздағы қадір-қасиетті дамытуға бастайтын жол екендігіне, қоғамымыздың рухани жаңғыруын айқындап тұрған бағдармалық құжат болып табылатынына және де еліміздің, бүгінгі жастарымызға зор мүмкіндіктер туғызатын, жаңа белестерді бағындыруға бағытталған іс-қимыл жоспары» екен.і.
Қазіргі таңда жеке адам ғана емес, тұтас халық¬тың өзі бәсекелік қабілетін арттырса ғана та¬быс¬қа жетуге мүмкіндік алады. Бәсекелік қабілет дегеніміз – ұлттың аймақтық немесе жаһандық нарықта бағасы, я болмаса сапасы жөнінен өзгелерден ұтымды дүние ұсы¬на алуы. Бұл материалдық өнім ғана емес, соны¬мен бірге, білім, қызмет, зияткерлік өнім немесе сапалы еңбек ресурстары болуы мүмкін. Болашақта ұлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен емес, адамдарының бәсекелік қа¬бі¬летімен айқындалады. Сондықтан, әрбір қазақ¬стандық, сол арқылы тұтас ұлт ХХІ ғасырға лайықты қасиеттерге ие болуы керек. Мысалы,  ком¬пьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу, мә¬дени ашықтық сияқты факторлар әркімнің алға басуына сөзсіз қажетті алғышарттардың сана¬тында. Сол себепті, «Цифрлы Қазақстан», «Үш тілде білім беру», «Мәдени және конфессияаралық келісім» сияқты бағдарламалар – ұлтымызды, яғни барша қазақстандықтарды ХХІ ғасырдың талаптарына даярлаудың қамы
Білім беру елдердің бәсекелестікке қабілетті болуын қамтамасыз ететін ең тиімді әрі ұзақ мерзімді стратегия болып табылады. Қазақстандағы білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы –  заман талабына сай бағдарлама.    Жаңартылған білім беру бағдарламасының мақсаты білім беру бағдарламасын жаңарту және критериалды бағалау жүйесін енгізу тұрғысынан мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін жетілдіру.Оқушылар бастауыш сыныпта оқытылатын әр пәндік саланы түсінетіндігін көрсете отырып ,алдағы уақытта осы білімдерін басқа жағдайларда қолдана білулері қажет. Сондықтан оқушыларды өз білімдерін кез келген жағдайға қалай бейімдеу керектігін біліп, болашақта кездесуі мүмкін кез келген күрделі тапсырмаларды шешуге икемді болуға баулу маңызды болып табылады. Бағдарлама сауат ашу, қазақ тілі,ана тілі пәндерінен оқушының тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларын жетілдіруге бағытталған. Математика,жаратылыстану сабақтарында логикалық ойлау қабілеттерін дамытып, зерттеу дағдыларын қалыптастыру.Соныменқатар,бастауышсыныптарғаарналғаноқубағдарламаларыныңмаңызды қағидатыбілімберубағдарламасыныңспиральділікқағидатыболыптабылады.Оқубағдарламалары спиральді білім беру бағдарламасы моделіне негізделеді, оның негізінде оқушылар келесі сыныпқа ауысқан сайын зерделенетін материалдар мен білім қайталанып отырады.
Бүгінгі таңда оқушыларды заманауи әдіс–тәсілдермен оқытып, ой–өрісі кең, алған білімдерін өмірде қолдана алатын оқушыларды тәрбиелеу  қажет.Сондықтан жаңартылған білім беру заман талабы екенін білуіміз қажет.
 
Қазақстан  Ресубликасының Президенті  Н. Назарбаевтің  Қазақстан халқына  Жолдауы.   2018 жылғы 10 қаңтар.
Елбасымыз халқына 10 бөлімнен құрылған жолдау жолдады.  Адами капитал - жаңғыру негізі, атты  жетінші бөлімінде  Білім беру бағдарламаларының негізгі басымдығы өзгерістерге үнемі бейім болу және жаңа білімді меңгеру қабілетін дамыту болуға тиіс .Орта білім беру саласында жаңартылған мазмұнға көшу басталды, ол 2021жылы аяқталатын болатынын. Қазақстандықтардың болашағы  қазақ,орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгеруінде екен айтты. Егер біз қазақ тілі ғұмырлы болсын десек, оны жөнсіз  терминологиямен қиындатпай, қазіргі заманға лайықтауымыз қажет. Латын әліпбиіне көшу бұл мәселені реттеуге мүмкіндік беретінін. 2025 жылға  дейін білім берудің барлық деңгейінде латын әліпбиіне көшудің нақты кестесін жасау қажет деп тапсырды. Нәтижесінде,біздің барлық түлектеріміз елімізде және жаһандық әлемде өмір сүріп, жұмыс істеуі үшін қажетті деңгейінде үш тілді меңгеретін болады. Сонда ғана нағыз азаматтық қоғам құрылады. Өзінің тарихын тілін, мәдениетін білетін, сондай-ақ заманына лайық шет тілдерін меңгерген, озық әрі жаһандық көзқарасы бар қазақстандық біздің қоғамымыздың идеалына айналуға тиіс .«Рухани жаңғырудың» мән-маңызы да осында деді Елбасы.Біз ұлттық сананы жаңарту үдерісін бастадық    Біз  саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісімнің арқасында экономикамызды, саясатымызды және санамызды жаңғыртуға кірістік.   Бұл базалық үш бағыт Қазақстан жаңғыруының жүйелі үш тұғыры болып саналады.  Біз жаңа заманға сай болу үшін Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы тарихи өрлеу бастауында тұрған біртұтас ұлт болуымыз керек деп түйді  .Елбасымыз Қазақстан халқына осы міндеттерді түсінікті әрі айқын етіп сеніммен жолдады.  Алдымызға озық дамыған отыз елдің қатарына кіру мақсатын қойдық.  Әсіресе Қазақстанның білімді болашы  жастарға сенетінін білдірді.  Сол себепті елбасымыздың сенімін біліммен көрсетіп еңбек етуіміз керек екенін естен шығармауымыз керек.
 
 
 
Қорытынды. Адам баласы тек білім арқылы дүниені таниды, табиғаттың құпия сырларын ашады, ғылымды дамытады, техниканы өрістетеді, қоғамды ілгері бастырады. Білім арқылы өткен тарихын таниды, одан тағылым алады, болашағын болжап, келешегін белгілейді "Ақыл жастан, асыл тастан" деген сөзді халқымыз жас толқынның болашағынан үміт күткендіктен айтқан болар. Сондықтан ел алдындағы, аға ұрпақ алдындағы жауапкершілікті ұмытпайық. Қоғам талабына сай өз тілінсүйетін, көп тілде еркін сөйлей білетін білімді, өнерлі, ақыл - парасаты
м. 
 

Пожаловаться
Автор: admin13
Прочитали - 900
Распечатать
Комментарии к новости0
Комментировать